Μενού
 • Δωρεάν μεταφορικά σε Αττική άνω των 35€
 • Τηλ. Παραγγελίες: 211 40 06 080
 • Ασφαλείς Συναλλαγές εύκολα & γρήγορα
Menu
CALL ME BACK
CALL ME BACK κάντε κλικ και σας καλούμε
 • -10%
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Κωδ: 978-960-458-992-0
18,00 €
16,20 €
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑΓενική

Γενική

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τιμή:
Ποσοστό έκπτωσης : 10 %
18,00 € 16,20 €

Περιορισμένο Απόθεμα

Προσθήκη στα αγαπημένα Already in wishlist
Επιλέξτε διαθέσιμο χρώμα και μέγεθος για να εισάγετε το προϊόν στη wishlist
Προσθήκη στη σύγκριση προϊόντων Already in Product Compare
Please select color and size to add the product to compare
Ήδη στο καλάθι
 • Περιγραφή
  Ποια είναι η ιστο­ρία της με­σαί­ας τά­ξης στη Δύ­ση με­τά τον Β΄ Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο; Ποια η σχέ­ση της με την κα­τα­νά­λω­ση,
  τον ατο­μι­κι­σμό και τη χει­ρα­φέ­τη­ση; Με ποι­ον τρό­πο φτά­σα­με στην παν­θο­μο­λο­γού­με­νη πλέ­ον υπαρ­ξι­α­κή της κρί­ση; Ποια η ιστο­ρι­κή πο­ρεία των
  με­σαί­ων στρω­μά­των στην Ελ­λά­δα από τη δε­κα­ε­τία του ’60 και με­τά; Μέ­σα από ποι­ες εμπει­ρί­ες συ­νά­φθη­κε το κοι­νω­νι­κό συμ­βό­λαιο της
  με­τα­πο­λι­τευ­τι­κής με­σαί­ας τά­ξης; Πώς γί­νε­ται η ελ­λη­νι­κή οικο­γέ­νεια να είναι ταυ­τό­χρο­να ο βι­ό­το­πος και η κα­τα­δί­κη της;
  Υπάρ­χει ακό­μα κά­ποια ταυ­τό­τη­τα με­σαί­ων στρω­μά­των στη χώ­ρα μας ή πλέ­ον έχουν δι­α­σπα­στεί σε αντί­πα­λες μι­κρό-κοι­νό­τη­τες αν­θρώ­πων
  οι οποίοι με δυ­σκο­λία συ­νυ­πάρ­χουν σή­με­ρα στους τό­πους της κοι­νω­νι­κής και συ­ναι­σθη­μα­τι­κής ερή­μω­σης; Η κρί­ση της παν­δη­μί­ας
  θα επι­κυ­ρώ­σει τις ανι­σό­τη­τες που δι­έ­πουν τις σχέ­σεις των με­λών της πα­λι­άς με­σαί­ας τά­ξης στην Ελ­λά­δα ή μή­πως θα απο­δει­χτεί ευκαι­ρία για μια
  νέα κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­σμι­κή σύ­γκλι­ση; Αυτά είναι με­ρι­κά από τα ερω­τή­μα­τα που θέ­τει και πα­σχί­ζει να απα­ντή­σει αυτό το βι­βλίο.